חישוב ערלה

השאלה: שנה שעברה בחודש אב/אלול נאלצנו להעביר את עץ התות שלנו עקב חפירה. הוא הועבר מיד אחרי העקירה למקום החדש. הוא אמנם עבר ללא אדמה סביב השורשים בוודאי לא בכמות מספיקה לקיום, אך הוא נקלט מיד ואף המשיך להוציא פירות ועלים חדשים. השנה הוא כבר מוציא עלים ופירות. השאלה - האם בגלל העקירה למנות לו שנים כאילו הוא נטיעה חדשה או שבגלל שרואים בחוש שהוא ממשיך בצמיחתו כאילו לא נעקר אפשר להמשיך למנות את שנותיו מיום הנטיעה הראשונה? תודה רבה

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | כ"א אדר ב׳ תשפ"ד 14:36

שלום וברכה

יש למנות ערלה משעת הנטיעה החדשה

בברכה

מוטי שומרון

toraland whatsapp