שונות

שו"ת

?חשש ערלה בסברס

האם יש חשש ערלה בסברס?

הרב יהודה הלוי עמיחי