הפרשת חלה

השאלה:

האם ניתן לשים בשתי עטיפות את ההפרשת חלה כמו שעושים בתרומה גדולה ותרומת מעשר ולשים באשפה?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

 

בניגוד לתרומה שעפ"י רוב היא אינה טמאה ואין חייבים בשריפתה, הרי הפרשת חלה היא לאחר הרטבה במים ולישה וע"כ החלה נטמאה, והדין בסוף תמורה הוא שתרומה טמאה נשרפת ואינה נקברת, וע"כ היא חייבת דוקא בשריפה.