אלוורה בכלאי הכרם

השאלה: ראיתי שיש מחלוקת לגבי כלאי הכרם האם מותר מינים שאינם ראויים לאכילה אבל ראויים לרפואה. רציתי לשאול לגבי צמח אוליוורה האם הוא נחשב כעץ או כירק. אם הוא נחשב כעץ לכולי עלמא לכאורה לא תיהיה בעיה לשתול ליד גפן.

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | י"ד אדר ב׳ תשפ"ד 0:36

שלום וברכה ופורים שמח

האלוורה נחשב לעץ  לגבי כלאי הכרם.

בברכה

מוטי שומרון

toraland whatsapp