ברצוני לטעת עץ לימון בחצרי . כיצד אוכל לוודא שהעץ הנקנה הוא ללא חשש כלאים וערלה

השאלה:

שלום. ברצוני לטעת עץ לימון בחצרי . כיצד אוכל לוודא שהעץ הנקנה הוא ללא חשש כלאים וערלה

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ח סיון תשפ"א 11:00

שלום

 יש לקנות המשתלה שיש לה פיקוח על הלכות ערלה וכלאים.

 אם אין, אזי יש למנות שנות ערלה משעת השתילה בגינה (הואיל ויש כאן ספר איסור תורה יש להחמיר ולמנות מתחילה משעת הנטיעה)

לגבי איסור הרכבת כלאים, יש לוודא שם הכנה שעליו מורכב הלימון וניתן לבדור בטבלות המתפרסמות באתר המכון אם הכנה מותרת או אסורה  בקישור הבא טבלת כנות.

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

toraland whatsapp