הרחקות בזריעת מיניירקות בקרקע או אדנית

השאלה: שלום וברכה אני מלמד בתלמוד תורה. לקראת טו בשבט אני מעוניין לקנות לתמידי 2 סוגי זרעי ירקות, לזרוע אותם, להפריש תרו"מ, ואם זה ישאר עד שנת שמיטה -להפקיר אותם. שאלתי: א. כאשר זורעים בקרקע - מה המרחק שיש להרחיק בין זרע לזרע? האם להחמיר כדעת החזון איש, ומה המרחק לפי שיטתו? ב. כאשר זורעים במרפסת- האם מותר אדנית ליד אדנית? (אני מתאר לעצמי שאין אדנית בגודל זה) ג. לגבי הלוואה למעשר עני, האם אני יכול לעשות מנוי לכל תלמידי, אבל רק לזרעים אלו? (מדובר בכ180 בתי אב) ד. כיצד הם ינהגו לגבי תרו"מ במרפסת, באדנית ובעציץ שאינו נקוב בבית ? תודה רבה ישי שטמפפר

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | ו' שבט תשפ"א 16:23

שלום

א. בזריעת שני מיני ירקות שונים אם זורעים פחות משורה מכל מין (פחות מששה טפחים) די בהרחקת טפח וחצי. בזריעת שורות ארוכות מששה טפחים לדעת החזו"א עדיין ההרחקה טפח טחצי, אך לדעת הגר"ש ישראלי יש להרחיק ששה טפחים או אם רוצים לצמלם את ההרחקה יש להניח תלם (גומה או הגבהה של טפח על טפח) לאורך בין המינים. מקובל לפסוק כדעת החזו"א ודי בהרחקה של טפח וחצי (ספק בדין דרבנן נקטינן לקולא).

ב. בזריעת כל מין באדנית אחרת  אין צורך בהרחקה הואיל וזריעה באדנית נחשבת היכר שיש כאן שני מינים נפרדים ומותר לקרב את האדניות אחת סמוך לשניה.

ג. יסוד נתינת מעשר עני ע"י הלוואה, מסתמך על יסוד של 'מכירי עניים' דהינו שאתה נותן באופן קבוע במשך כל השנה את כל המעשר עני שלך לעני אחד מסויים. ולכן לא ניתן לבצע ולקיים נתינת מעשר עני רק בזרעים מסויים.

ד.הגדל בעציץ לא נקוב בשטח פתוח או במקום לא מקורה חייב בתרו"מ מדרבנן וברכה .

הגדל בעציץ לא נקוב במקום מקורה(בית ,מרפסת מקורה) נחשב לגדל בתוך בית ויש להפריש תרו"מ בלא ברכה.


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי