חלקת גינה שנשתלה בערבוביה

השאלה:

אני מורה לחקלאות שנה ראשונה בבית ספר יסודי מעורב חילונים ודתיים. בשל הקורונה לא יכולתי לעבור בכל הכיתות וחלק שתלתי איתם וחלק הבאתי להם לשתול, ביקשתי שיעשו מסודר את השתילים אך כשראיתי הם זרעו מעורבב וסומוך אחד לשני ויש חשש גדול לכלאים. 1) יש שתילים שרואים בחוץ- קולרבי, סלק ועוד, האם יש להוציא אם המרחק לא מספיק? האם יש משפחות שמותר לשתות ביחד? לדוגמה כרוב כרוכבית ברוקלי קולורבי? 2) ירקות שורש ששתלו ילדים כיתה א ואין אנו יודעים אם ואיפה שתלו והכל באדמה- תפו"א שום ובטטה, מה ניתן לעשות?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | ג' כסלו תשפ"א 13:14

שלום

1. אם נשתלו מינים שונים בסמיכות יש לעקור את המינים השונים ומותר לשתול אותם במקום אחר בהרחקה הראויה (השתילים אינם נאסרים בשימוש ואכילה). 

2. הגדרת המינים לחשיבם מין אחד לא נקבע ע"פ ההגדרה הבוטנית, אלא ע"פ הגדרה ההלכתית שצריך שיהיה דמיון בצורת הפרי והעלים וטעם הפרי.

3. קרקע זרוע בערבוביה , יש להמתין שישרישו ולאחר מכן יש להפוך את האדמה ע"מ שלא יגדלו המינים . ולאחר מכן ניתן לשתול מינים אחרים

כפסיקת הרמב"ם הלכות כלאים פרק ב הלכה יג:
היתה שדהו זרועה חטים ונמלך לזורעה שעורים קודם שיצמחו החטים, ימתין לה עד שיפסדו החטים ויתליעו בארץ כמו שלשה ימים אם היתה שדהו רוה ואחר כך יהפכה במחרישה ויזרע המין האחר, ואינו צריך להפך את כולה עד שלא תשאר חטה שלא נעקרה אלא חורש את השדה כדרך שחורשין אותה קודם המטר כדי שתרוה.


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

toraland whatsapp