להרכיב על עץ אחד כמה סוגי הדרים

השאלה:

האם מותר להרכיב על עץ אחד כמה סוגי הדרים (קלמנטינה.לימון. תפוז וכו)?

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | תמוז תשע"ד

ב"ה

ליצחק שלום רב

הדבר אסור, ואף המקילים לקיים בגינה עצי הדר רגילים שהורכבו על ידי נוכרי - כפי שמקובל כיום. המקרה הנידון שונה, כיוון ששם לא ניכר כלפי חוץ שהכנה אינה ממין הרוכב, וכיוון שגם הלימון עם התפוז הרכבתו אסורה לדעת חלק מהפוסקים רק מחמת הספק - "ספק מינו" - לכן מקילים לקיים כשלא ניכרת ההרכבה. אולם במקרה הנידון רואים שלוש סוגי פירות על עץ אחד, שזו ההרכבה החמורה ביותר. ואסור לעשות כן., אפילו על ידי נכרי.

 

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב