כלאי הכרם

השאלה: שאלת הנשך לשאלה שאלתי לגבי הגפן שהתפשטה לחצר של השכן הרב ענה לי לגבי הדשא אבל מה עם כל הצמחייה שיש בחצר של השכן שגודלת באופן פראי יש שם צמח מטפס ועוד כל מיני חלקם יבשים אולי קוצנים יש לי תמונה אם צריך אני לא יודע אם נחשב כמאכל בהמה או לא לעניין כלאי הכרם?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ב תשרי תשע"ו 8:16

בס"ד

שלום וברכת ד'


אין דיון על הקוצים של השכן, אלא אם יש דיון היינו על הגפן שלך, אבל עליך לפרט או לשלוח צלומים של הדברים שגדלו אצל השכן, כמו כן אני מבין שזה היה בתקופה שאתה לא הייתה שוכר, וא"כ יתכן שאין זה מוגדר כלל כידיעה של כלאי הכרם, ואין חובת עקירה באופנים אלו. כמו כן נא לפרט באיזה תקופה גדלו הצמחים אצל השכן, דהיינו האם זה היה בחורף או בקיץ. 

כשיגיעו התשובות נשתדל לענות. 


שבת שלום

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp