פיגם וורדים בכרם

השאלה:

שלום הרב, שאלה ראשונה,גפן יחידית,כאשר גדל סמוך אליה פיגם(רוטה),האם צריך לעקור?ואם צריך לעקור האם מותר להעבירו למקום אחר או שצריך לזרוק אותו? האם מותר לגדל ורדים סמוך לגפן?

התשובה

הרב דוד אייגנר | כ"ב ניסן תשפ"א 11:44

ב"ה

שלום וברכה

לגבי שני צמחים אלו, הפיגם והורדים, הם נחשבים הלכתית כעצים, ולכן אין צורך להרחקים מהכרם, איסור כלאי הכרם הוא רק בצמחים חד שנתיים, או רב שנתיים שאינם מעוצים.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר