שהחיינו על אגסים ומיני פירות נוספים

השאלה: שלום א. האם מותר לכתחלה לאכול (ולברך כמובן) על פירות מורכבים? הבנתי כעת שהאגסים בארץ מורכבים. ב. כנל לגבי שהחיינו. הבנתי מהאתר שיש שאלה לגבי שזיף, אפרסק ועוד פירות שאנו צורכים ומברכים עליהם מדי שנה.. ג. אם מותר לברך, האם על מין הנקרא אגס אסייתי מברכים שהחיינו? ד. איך ניתן לדעת בשימורים (כגון אפונה וגזר) אם זה היתר מכירה, נוכרי וכו? תודה

התשובה

הרב יואל פרידמן | י' שבט תשפ"ב 11:10

שלום,

א. מבחינה מעשית יש בערך 60% של אגסים שמורכבים באיסור על כנת חבוש.

ב. יש כמה כנות שמותרות כגון כנות ohf אמריקאיות וכן כנת בטלופוליה.

ג. זן האגסים קוסציה מורכב כולו על בטלופוליה.

ד. הזן העיקרי בארץ ספדונה מורכב כאמור בעיקר על חבוש וחלקו על ohf ועל בטלופוליה, אך יש לציין שכיום כמעט ואין נטיעות חדשות של אגסים.

ה. הרבה מן האגסים מיובאים כיום מאירופה ובדרך כלל הם מורכבים על חבוש.

ו. מבחינה הלכתית יש מחלוקת הפוסקים אם לברך שהחיינו על פרי מורכב באיסור, ר' ביאור הלכה סי' רכה; פסקי תשובות ח"ב סי' רכה אות יד.

ז. לכן בזן קוסציה אפשר לברך. בזן ספדונה נראה שעדיף שלא לברך ומן הראוי לברך שהחיינו על פרי אחר. 

ח. במינים אחרים שיש לגביהם ספק אם הורכבו באיסור כגון שזיף, משמש ועוד נראה שיש לברך שהחיינו כיוון שרובם אינם מורכבים באיסור (אף שכאשר קונים עץ יש לברר לפני כן על מה מורכב העץ כדי לעבור על איסור כלאיים).

יואל פרידמן 

toraland whatsapp