שתילים של אבטיח ושל מלון בסמיכות לגפן הצמודה לגדר.

השאלה: יש לנו גפן בגינה צמודה לקיר. ביתי הביאה שתילים של אבטיח ושל מלון. האם צריך להרחיק את השתילים מהגפן - 6 טפחים ? כמו כן יש באותו שטח קטן, עץ דובדבן צעיר בשנתו השניה. א. - האם צריך להרחיק את הדובדבן מהגפן כנ"ל ? ב. - האם צריך להרחיק את שתילי האבטיח והמלון גם מהדובדבן או שזה דין רק בגפן ??? ג. קנה הדין בדיעבד אם הם כבר נשתלו... השבועיים - לעקור את שתילי האבטיח ??? בתודה משה

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | ד' סיון תשפ"ג 14:31

ב"ה שלום וברכה וברכת ה' עליכם


בתשובה לשאלותיך, אענה לפי סדר העניינים ולא לפי סדר השאלות.

  • האם צריך להרחיק את השתילים מהגפן - 6 טפחים ?

תשובה: אכן צריך להרחיק שישה טפחים – שלכל הפחות מדובר בחצי מטר בקירוב, ולמחמירים 60 ס"מ.

  • מה הדין בדיעבד אם הם כבר נשתלו מילונים ואבטיחים וכבר עברו שבועיים – האם צריך לעקור את שתילי האבטיח ???

תשובה: גם בדיעבד יש לעקור את המילונים והאבטיחים ולא להשתמש בהם, גם אם ראויים לאכילה. אך אין צורך לעקור את הגפן, וכן אין צורך להוריד את הענבים – בצירוף מס' ספקות, זאת גם בצירוף העובדה שהזרעים לא נזרעו על ידך.

  • יש באותו שטח קטן, עץ דובדבן צעיר בשנתו השנייה, ולגביו יש שתי שאלות:
  1. האם צריך להרחיק את הדובדבן מהגפן כנ"ל ?

תשובה: אין חובה להרחיק עצי פרי או סרק מגפן, ולכן גם במקרה הנוכחי אין צורך להרחיק את עץ הדובדבן מהגפן.

  1. האם צריך להרחיק את שתילי האבטיח והמלון גם מהדובדבן או שזה דין רק בגפן ?
  2. תשובה: כאשר מדובר בשאר עצי פרי - אין צורך להרחיק שישה טפחים. אולם כתב הש"ך שיש לחוש לדעת הר"ש מאיוור'א ולהרחיק שלושה טפחים משום מראית העין שלא ייראה כמרכיב על השורשים. ואף שהחזו"א היקל בדבר אם השורשים אינם גלויים. אך כמה מפוסקי דורנו חולקים שיש לנהוג כדעת הש"ך.

לכן כאשר זורעים ירקות או זרעים אחרים בסמוך לעצי פרי אחרים צריך להרחיק לכתחילה שלושה טפחים (24 ס"מ). אולם בדיעבד אם זרעו קרוב אז בעצי פרי אחרים אין צריך לעקור.

חג שמח 

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

toraland whatsapp