אוצר בית דין בגפנים שלא הופקרו

השאלה: א האם אפשר היום לעשות אוצר בית דין ליין שנעשה הענבים לא מהיתר מכירה ב ב.. לאחר הביעור. האם מותר למכור את היין

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ח טבת תשפ"ג 12:46

בס"ד


שלום וברכה


א. מה פרוש לא התר מכירה. האם הכוונה גפנים שמורות או מופקרות. בגפנים שמורות לא יועיל אוצר בית דין, במופקר אפשר לעשות אוצר בית דין. בכל מקרה ההוצאות שיקבל בעל הכרם הם מועטות מכיוון שלא יכול לקבל על חשבון העבר. 

ב. יין של אוצר בית דין אפשר לחלק לפי עלות לאחר זמן הביעור, אם היה ברשות בית דין בזמן הביעור. ברור שהמחיר חייב להיות שונה מכל יין אחר, מכיוון שב"ד שילם רק הוצאות. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp