ביעור יין

השאלה: שלום רב, רכשתי כעת (חודש אדר) כמה ארגזי יין מאוצר בית דין. ראיתי היכן שהוא שתאריך 'כלה מן השדה' הוא חודש שבט, ולכן הפקרתי בפני שלושה. מבין אצלכם שהתאריך הוא פסח. אמור להפקיר שוב בערב פסח? תזכו למצוות

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג אדר תשפ"ג 22:50

בס"ד


שלום וברכה


התאריך של פסח הוא תאריך שמופיע במשנה. על הוא הקובע, אמנם בשבט כבר בד"כ אין ענבים בכרם, אבל חכמים הם קובעים לנו את הזמן שצריך לבער. כך שיש הפקיר  בערב פסח שוב. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp