ביעור פקאנים

השאלה:

שלום לרב. בעניין ביעור פירות שביעית, לגבי פקאן. שכחנו לבער. א. כמה כמות אפשר להשאיר בבית כשמדובר על פקאן? ב. האם ניתן לסמוך על הסוברים שלא צריך ביעור? (נ.ב. בהחלט ניתן עדיין למצוא ליד העץ פירות משנה שעברה) תודה רבה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ד אב תשפ"ג 12:53

בס"ד


שלום וברכה


א. לפי מה שנכתב אין פקאנים על העץ כיוון שהם כלו מהעץ, ובמקרה כזה יש חובת ביעור. הפקאנים הזרוקים ליד העץ אינם פוטרים מביעור. 

ב.  לאחר הביעור אפשר להשאיר בבית כמות פירות של ג' סעודות, אבל אין ג' סעודות בפקאנים, ונראה שזו כמות רגילה שאדם קונה בשוק (בין קילו לשני קילו). 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp