השרשתי אבוקדו ושתלתי בתמוז עד מתי אני יכול לעשות הרכבה לפני שנת השמיטה?

השאלה:

השרשתי אבוקדו ושתלתי בתמוז עד מתי אני יכול לעשות הרכבה לפני שנת השמיטה?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | י"ב אב תשפ"א 9:43

שלום


קליטה של הרכבה היא כקליטה של זריעה ונטיעה דהינו שבועיים (ארבע עשר יום).

לכן אם ההרכבה נמוכה פחות מגובה טפח שמחייבת למנות שנות ערלה מחד יש הרכיב עד טו באב.

אם ההרכבה מעל טפח שאינה מצריכה מניין שנות ערלה מחדש יש להרכיב עד טו אלול (שבועים לפני ראש השנה)ע"מ שיקלט קודם השמיטה


בברכה התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי


toraland whatsapp