קדושת שביעית בלימונים שנקטפו בחודש אייר

השאלה: קיבלתי 3 לימונים שנקטפו ככל הנראה בסביבות אייר. כיצד יש לנהוג בהם מבחינת שביעית?

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | י"א תמוז תשפ"ג 12:11

ב"ה

שלום וברכה


צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות באמירת הנוסח בלי ברכה וכן לנהוג קדושת שביעית מספק


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

toraland whatsapp