קנייה במשתלה

השאלה: למי שלא סומך על היתר המכירה, האם יש הגבלות לקניה במשתלה? תודה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט"ו חשון תשפ"ג 23:21

בס"ד


שלום וברכה


אם מדובר על עציצי נוי, אפשר כעת לקנות רק שתילים של פרחים עונתיים שכבר יתכן שנעשה בשמינית. אבל עציצי נוי רב שנתיים אפשר יהיה לקנות לאחר חנוכה. כל זה אם הוא לא עשה היתר מכירה. אבל אם ברור שעשה היתר מכירה וכן ברור שהעציץ מהמשתלה שעשו בה היתר מכירה, אפשר לקנות היום מכיוון שהאיסור הוא רק של "מסייע בידי עוברי עבירה" ובעל המשתלה סומך על היתר מכירה, למרות שהקונה לא סומך, אבל אין כאן מסייע בידי עוברי עבירה מכיוון שלבעל המשתלה הדבר מותר. 

לגבי עצי פרי כדאי לקנות רק עצים מייצור תשפ"א. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

בעצי פרי

toraland whatsapp