שביעית

שו"ת

רבה מבננות

לעשות ריבה מבננות בשביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי