בעלות בתרו"מ והפרשת חרש שוטה וקטן

toraland whatsapp