גידולים החייבים בתרומ

שו"ת

לעשר צנוברים

האם צריך לעשר צנוברים?

הרב יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp