האם האוכל אלוורה חייב בתרו"מ

השאלה:

שלום לרב, ראיתי מאמר תשובה על קדושת שביעית בצמח האלוורה. ולא מצאתי האם יש להפריש תרומות ומעשרות מעלי האלוורה אם תוכן העלים משמש לאכילה ? תודה, אייל

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד סיון תש"פ 15:26

שלום

רק דבר אוכל המקובל על רוב בני האדם נחשב אוכל החייב בתרו"מ. לאלווורה מיועד בעיקר למריחה לעל הגוף ואם מי שוכל ממנו בטלה דעתו כפי שאר העולם ואין דינו כאוכל ולעכן פטור מתרו"מ.  לענין קדושת שביעת יש גדרים אחרי מה קדוש בקדושת שביעית כל שהנאתו וביעורו שווה ולכן דנו בקדושת שביעית באלוורה.

 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

toraland whatsapp