האם האוכל אלוורה חייב בתרו"מ

השאלה: שלום לרב, ראיתי מאמר תשובה על קדושת שביעית בצמח האלוורה. ולא מצאתי האם יש להפריש תרומות ומעשרות מעלי האלוורה אם תוכן העלים משמש לאכילה ? תודה, אייל

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד סיון תש"פ 15:26

שלום

רק דבר אוכל המקובל על רוב בניהאדם נחשב אוכל החייב בתרו"מ . לאלווורהמיועד בעיקר למריחה לעל הגוף ואם מי שוכל ממנו בטלה דעתו כפי שאר העולם ואין דינו כאוכל ולעכן םטור מתרו"מ.  לענין רקדושת שביעת יש גדרים אחרי מה קדוש בקדושת שביעכית כל שהנאתו וביעורו שןןה ולכן דנו בקדושת שביעית באלוורה.

 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי