הפרשת תרו"מ בתערובת חיוב ופטור

השאלה:

קניתי עלי תה בתערובת, יש שם כמה סוגי עלים, וחלקם חייבים במעשרות, ואי אפשר להפריד ביניהם, האם פוסקים שיש בילה ביבש, אני אערב אותם טוב, ואפריש, או שאין בילה, ואז מה העצה תודה

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | ז' תמוז תש"פ 9:31

א. היותר פשוט להפריש מסוגי העלים שחייבים במעשרות ואינם מעורבים על העלים החייבים בתוך התערובת.

ב. במידה ואין אפשרות יש לערב את התערובת היטב ולקחת יותר מאחד ממאה ממנה ולהפריש מן החיוב במה שהוצאת על החייב בתוך התערובת.