הפרשת תרו"מ מנענע

השאלה:

יש לנו בתוך הבית עציץ שגדלה בו נענע. העציץ לא נקוב וגם אנחנו גרים בקומה שניה. האם בכל פעם שקוטפים כמה עלים לכוס תה צריך להפריש תרו"מ?

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | כ"ז שבט תשפ"ד 20:53

שלום וברכה

אם משתמשים בנענע רק לתת טעם בתה ולא אוכלים אותה, לדעת פוסקים אין צורך להפריש תרומות ומעשרות. לדעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל יש להפריש, אך ללא ברכה.

בברכה

מוטי שומרון

toraland whatsapp