חילול מטבעות של מעשר שני

השאלה: יש אצלי פרוטות השתמשתי בהם לחלל תרומות ומעשרות בעבר. האם יש דרך לחלל אותם עכשיו שהצטרפתי למכון התורה והארץ?

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | י"ח אדר ב׳ תשפ"ד 19:23

ב"ה

שלום וברכה וכל טוב


בתשובה לשאלתך: העצה המעשית לשאלתך היא שאתה יכול לקחת סוכר בשווי פרוטה ורבע (כ 15 אג') ולומר, המעשר שני שבמטבעות שברשותי - בתוספת רבע מערכו יהיה מחולל על הסוכר שיש לפניי. בשלב זה המטבעות שהיו קדושות פקעה קדושתם ועברה לסוכר. לאחר מכן תשפוך את הסוכר לכיור נקי (כדי שהסוכר שהתקדש בקדושת מעשר שני לא יתבזה) תפתח את ברז המים כך שהסוכר שקדוש בקדושת מעשר יימס ומותר לעשות כן בזמן הזה כיוון שמעשר שני אסור באכילה, ולכן פסקו הרמב"ם והשו"ע שמאבדים את הפרי שחיללו עליו מעשר שני (במקרה הזה - הסוכר) כדי שלא יבואו לידי תקלה וישתמשו בסוכר בטעות לצרכי מאכל.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

toraland whatsapp