מעשר שני

חומש בפדיון מעשר שני

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום הרבאני לומד משנה מסכת מעשר שני ופרק ד ישנה הלכה שאדם שפודה מעשר שני שלו חייב בחומש לעומת מי שפודה מעשר שני שלא שלו שאינו חייב בחומש. מקור לדין זה מן הפסוק (ויקרא כז, לא) "ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו". אשמח להבין חוץ מגזרת הכתוב מה הסברא? למה דווקא במעשר שלך אתה חייב חומש? אשמח אם…

פדיון מספר פירות על פרוטה- המשך

הרב יעקב אריאל
אל כבוד הרב אריאל,שלום.בהמשך לשאלתי הקודמת.א. כשיש לי 10 סוגי פירות וירקות ואני מחלל את המעשר שניומספק גם נטע רבעי האם המשמעותהיא שאם אכן אחד מהפירות היה רבעי א"כ נתפסו שתי פרוטות אחתעל מעשר שני ואחת על נטע רבעיוא"כ בכל פעם שאני מעשר פירות אני צריך לסמן לי התפסה של שתיפרוטות מספק או שזה לא משנה ועל…

פדיון מספר פירות על פרוטה

הרב יעקב אריאל
שלוםא.אם אני קונה בשוק 10 מוצרים של ירקות ופירות כשאני פודה אתהמעשר שני שבהם ביחד האם נתפסת פרוטה אחת מתוך המטבע שברשותיעל כולם או נתפסים 10 פרוטות מהמטבע שברשותיב.האם אני יכול לחלל קדושת נטע רבעי על פרוטה מאותה מטבעשאני מחלל בה את המעשר שניג.כשאני קונה בשוק 10 סוגי פירות ומספק אני מחלל קדושת רבעי ע…

פדיון מעשר שני

הרב יעקב אריאל
אל כבוד הרב אריאל שליט"א,שלוםלאחר בקשת הסליחה ברצוני לשאול-א.אם יש לי פירות טבל ודאי מהגינה שלי וכן פירות אחרים מהשוקשהם ספק טבל האם אני יכוללחלל קדושת מעשר שני שלהם ביחדבאותו פידיון על פרוטה אחת אומכיון שזה ודאי וזה ספק אניצריך לעשות את הפדיון בנפרדכל סוג על פרוטה אחרתב. כנ"ל בפדיון של ודאי נטע רבע…

פדיון מעשר שני

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שליט"א, שלוםא. הבנתי מתשובת כבוד הרב שאני יכול לפדות מעשר שני מדרגות שונות של חיוב כגון פירות וירקות על פרוטה אחת, והנה ראיתי בנוסח של מכון התורה והארץ שהם מייחדים פרוטה לכל דרגת חיוב בנפרד אני מבין שזאת חומרה ושאינני מחויב לנהוג כך. האומנם ברצוני לציין שאני מעדיף לנהוג על פי הדרכתו של כבוד…

חילול מעשר שני

הרב יעקב אריאל
א. איך מחשבים את כמות החילולים על מטבע אחת?ב. מה עושים שמתמלאת המכסה הנכנסת במטבע?

הסבר דיני מעשר שני

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה:יש לי בעיה שאני לא כל כך מבינה בעניין תרומות ומעשרות למרותשרב הסביר לי פעם אני לא כל כך הבנתי מה זה מעשר שני מטבעלחילול מעשר שני ומתי עושים זאת ולפעמים אני פוחדת שאני לאאומרת נכון את נוסח ההפרשה האם כבודו מכיר עמותה או מקוםשיוכל להסביר לי בעיניין זה ומה עושים ואיך כי אני חלילה לא…

?כמה פעמים לחלל על מטבע

הרב יהודה הלוי עמיחי
כמה פעמיים אני צריך לחולל על מטבע בכדי לקיים תרומות ומעשרות. מה אני עושה אחר כך למטבע?

חילול מעשר שני למעשה

הרב יהודה הלוי עמיחי
חיפשתי במאגר איך לחלל מעשר שני בעצמי, ושם רק הפנו או ל"מכון התורה והארץ" ל"בית האוצר" או לתקליטור שלהם. אני מבקש אם הרב יוכל להסביר לי בדיוק איך אוכל לחלל בעצמי, ואת הנושא של פרוטה חמורה. ככה שאוכל להפריש לבד בבית.

פדיון מעשר שני בהדרים

הרב יהודה הלוי עמיחי
אתמול משפחתי קטפו קלמנטינות מהעץ. התלבטתי אם לפדות מעשר שני בברכה שהרי יש מסתפקים בהדר אם דינו כאתרוג שהולכים בתר לקיטה. סמכתי על דעתו של מרן הרב קוק זצ"ל המובאת בספר השמיטה של הרב טיקוצ’ינסקי פרק ראשון הערה 5 וז"ל בחתימת דבריו: "ולכן הסכים להקל בתפו"ז ומיניו לילך רק אחר החנטה" וחללתי בברכה. עד עתה…

מטבעות לחילול מעשר שני

הרב אהוד אחיטוב
רב מושב ייחד מטבעות כסף לחילול המעשר השני עבור חברי המושב, האם יש צורך להקנות להם חלק במטבעות או שדי במתן רשות בלבד?

פדיון מעשר שני בפחות משווה פרוטה

הרב יעקב אריאל
האם ניתן לחלל מעשר שני ממספר סוגים של פירות, כשבכל אחד מהם לכשעצמו המע"ש אינו שווה פרוטה אבל יחד הם שווים פרוטה, ומחללים אותם יחד על פרוטה במטבע שאין בו פרוטה חמורה.

חילול מטבע מעשר שני

הרב יהודה הלוי עמיחי
מי ששכח ולא חילל מטבע מעשר שני שברשותו בערב פסח של שנה שביעית , האם יכול לעשות זאת כאשר הוא נזכר (למשל בחודש אלול של שנת שמיטה)?

תאריכי מעשר עני

הרב יהודה הלוי עמיחי
בס"ד מאיזה תאריך אפשר לדעת בוודאות שהירקות או פירות האדמה שקניתי הם מעשר עני ולא מעשר שני? תודה מראש

נתינת מעשר עני מספק - המשך הדיון

הרב יהודה הלוי עמיחי
בהמשך לנידון ספק מעשר שני או מעשר עני, הרב השיב לי שבספק דיני יש ליתן לעניים מעשר עני מחמת הספק, משום ’צדק משלך ותן לו’. רציתי להפנות לדברי הגרח"ק שליט"א בספרו דרך אמונה (הל’ מעשר שני פרק א ב’ציון ההלכה’ אותיות נג עא) שצדד לומר שרק בספק שהוקבע בגמרא מחמירים, ולא במחלוקת הפוסקים. ויש להוסיף שעיקר הספ…

הפריש בטעות מעשר שני - בירור

הרב יהודה הלוי עמיחי
שלום וברכההרב השיב לשואל כי מי שהפריש מעשר שני במקום מעשר עני יישאל על המעשר-שני ויפריש מעשר עני. לא הבנתי מדוע יש לצורך להישאל, הלא אין המעשר-שני חל כלל (ואם יש ספק כלשהו שמא הוא חייב בו - מדוע יישאל). ובכלל, מה צורך בשאילה מאחר אם הוא כבר פדה אותו על פרוטה.בתודה על כל התשובות.

מי שהפריש מעשר שני במקום מעשר עני

הרב יהודה הלוי עמיחי
מה צריך לעשות מי שהפריש בימים אלו מעשר שני במקום מעשר עני?

פדיון מעשר שני על מטבע

הרב יהודה הלוי עמיחי
אני מייחד מטבע לפדיון מעשר שני. אם באותו מעמד אני מפריש לשני מינים שונים, צריך שתי פרוטות משווי המטבע או מספיק פרוטה אחת לשני המינים?

לפדות מעשר שני על כפית סוכר

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם הבנתי נכון לפי שו"ע סימן ,שלא,קלח -שהיום מעיקר הדין אפשר לפדות מעשר שני על פירות או על כפית סוכר?

שווה פרוטה לגבי מעשר שני

הרב יהודה הלוי עמיחי
רציתי לשאול כמה היום זה שווה פרוטה?1-כדי שנדע כמה פעמים אפשר לעשר מעשר שני על מטבע של 10 ש"ח?2-כדי שנדע שנרצה לחלל מטבע זו על סוכר, האם כף סוכר זה שווה פרוטה?
הקודם   1    2    הבא