הבאת קטן לבית כנסת

השאלה: האם יש חיוב לחנך קטן לתפילה בציבור שכלאו' התפילה בציבור זה רק מעלה או תוספת אך לא עיקר ומהות המצוה [ובדומה קצת ללכם בלולב]

התשובה

הרב דוד אייגנר | ז' טבת תשפ"ד 11:25

ב"ה

שלום וברכה

ככלל, חינוך הקטן הוא לכל הפרטים ההלכתיים, בין עיקרי המצווה ובין פרטיה, אלא שהדבר תלוי בגילו, בסבלנות שלו, ביכולת שלו לשבת בשקט וכדומה.

במיוחד בתפילה בציבור צריך להיזהר שלא יצא שכרו בהפסדו, ואם הילד אינו מסוגל לשבת בשקט, ויש סיכוי רב שבית הכנסת יהפוך לגן שעשועים, אזי יש להימנע מכך, ולהביאו רק בגיל שבו הוא יבין מהו בית הכנסת, ומעט מהמשמעויות של מורא מקדש.

מאוד מומלץ לעשות זאת בהדרגה, ולהביאו בתחילה לזמן קצר, ועם התקדמות הגיל ניתן להביאו לזמן רב יותר.

בברכה

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp