גר וכבוד אב ואם

השאלה:

היי אשמח לעזרה. אני גיורת. אמרו לי שאחרי שאישה מתגיירת ההורים שלה כבר לא נחשבים ההורים שלה. (אמא שלי לא יהודייה, אבא שלי יהודי). האם זה נכון? אני כמובן מכבדת אותם מאד, אבל האם כבוד רב ואם נחשב כאן? אמא שלי תמיד אומרת שכשאני רבה איתה אז לא יהיה לי טוב. כי היא אמא. אבל שוב, אחרי גיור הבנתי שכיביכול היא לא נחשבת לאמא שלי יותר. אשמח לעזרה בשאלה הזו…

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ד' שבט תשפ"ד 12:46

בס"ד


שלום וברכה


אמנם מופיעה דרשה "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" אבל יסודה של דרשה זו הוא בעניין של הלכות  שקשורות לדיני אדם אבל בדבר שאינם שייכים לדינים כלל נראה שהגר הוא באותו המעמד. דהיינו גר שהיו לו בנים בילדותו מקיים מצוות פו"ר אפילו שלא נולדו לו בנים. מכיוון שאמנם מבחינה דינית הגר משתנה בשעת גיורו, אבל זה בגלל ההגדרות ההלכתיות שהשתנו כעת, אבל הוא עדיין בן של האדם שהיה גוי והתגייר מבחינה מציאותית. לכן יתכן לומר שאמנם מבחינה הלכתית הגר הוא כתינוק חדש שנולד ולכן אין לו את הדינים הקודמים ואת הקשר הדיני, אבל מבחינה מציאותית הוא בן של אמו הגויה, וראוי לכבדה לא מצד הדין אלא מצד הטבע הרגיל שבן מכבד את אמו ואביו.  לכן יש לכבד את ההורים לא מצד הדין שהרי הגר כקטן שנולד, אבל מצד הטבע האנושי בודאי שיש מקום לקיים מצוות כבוד או"א. 

כמו כן הגמ' אומרת מספר פעמים שאי אפשר להגדיר שמכיוון שאדם יתגייר יהיה לו קל יותר ממה שהיה קודם הגיור, ואם היה עליו לכבד את אביו ואמו לפני הגיור (מצד הטבע) זה לא פוקע בשעת הגיור ויש לו להמשיך ולקיים את המצווה החשובה של כבוד אב ואם, ללא הפרטים ההלכתיים אלא הטבעיים. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp