לימוד עבור בן משפחה

השאלה: רציתי לשאול את הרב אם בעלי לא לומד תורה אין לו סבלנות כל כך וממש ההיתי רוצה שהוא יתחזק קצת ושיהיה לו זכויות לפני ראש השנה השאלה שלי אם אני ישמע שיעורי תורה אני יכולה לכוון שזה יהיה לזכותו וזה יהיה נחשב כאילו הוא למד ?

התשובה

הרב דוד אייגנר | י"ג אלול תשפ"ג 20:01

ב"ה

שלום וברכה

ראשית, ישר כח על הדאגה הכנה לבעלך!

אני אחלק את התשובה לשני חלקים מרכזיים. האחד הוא שאכן יש אפשרות להתפלל או ללמוד עבור אדם אחר ולזכות אותו, זהו אחד היסודות החשובים בתורה שלאדם יש אחריות והשפעה על מעשיו מעבר לעצמו, אלא גם לסובבים שלו. (למשל חז"ל אומרים שעכן חטא גם לפני הכניסה לארץ, אך עם ישראל נענש בגלל מעשיו שנעשו אחרי הכניסה לארץ, משום שבכניסה לארץ נוצרה אחריות כללית על עם ישראל, וכשאחד חוטא הוא משפיע על כולם, מה שלא היה במדבר).

אם כי יש לזכור שהוא מצווה על לימוד תורה ואת אינך מצווה על כך כך שהמקום ביניכם הוא שונה.

מה המשקל של כל דבר, האם זה יחשב לבעלך כאילו הוא ממש למד? זאת איני יודע מכיוון שאלו חשבונות שמים, איזו זכות נזקפת לאיזה אדם ומהי ההשפעה של מעשיו של אדם על חברו אלו חשבונות שמים שאיננו מבינים בהם, אבל ברור הוא שהאדם יכול לזכות את חברו.

מאידך, וזה החלק השני, צריך מאוד להיזהר שלא להפוך ל"משגיחת הכשרות" של בעלך ולא להיות זו שמגדירה לו תלמד כעת או אל תתבטל ותלך ללמוד, כי בסופו של דבר זו אחריות שלו על מעשיו ולא שלך.

מסקנת הדברים היא אם כן, אפשר בהחלט להשפיע לטובה בלימוד על בן המשפחה, אך ללא תפיסת אחריות על אותו בן משפחה.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp