קשר לנפטר

השאלה: שלום הרב אני כל היום מסתובב עם תחושה שהנשמה של אבא שלי בתוכי ניסיתי ללכת לטיפול פסיכולוגי וזה עדיין לא עבר לי אפשר ללכת למתקשרים

התשובה

הרב דוד אייגנר | י"ב אדר תשפ"ג 13:10

ב"ה

שלום וברכה

משאלתך מובן שהיית מאוד קשור ומחובר לאביך, עד כדי כך שאתה חש אותו בכל נשמתך.

הדבר מלמד על חיבור וקשר נשמתי עמוק, אך יחד עם זאת הדבר מפריע לך, ולא נותן לך מנוח, ואתה מעוניין לטפל בכך.

עם זאת הדרך לטיפול היא לא דרך מתקשרים כפי שנאמר ביחס לאוב וידעוני: "ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו", אינני טוען שמתקשרים הם כמו אוב (מעלה מתים באוב) וידעוני וחייבים מיתה, אך בוודאי שהפיסה העקרונית של התורה היא שעל האדם לפעול כפי הידוע לו בעולם הזה, ולא לחפש מידע ממקומות אחרים, ובוודאי לא מאנשים שנפטרו.

אתה יכול ללמוד לעילוי נשמתו, לעשות חסדים לעילוי נשמתו, וכך תבטא באופן נכון יותר את הקשר שביניכם.

לכן תשמח על הקשר הקיים בינך לאביך, ועליך לטפל בכך בכלים השייכים לעולם הזה, ולא בכלים השייכים לעולם הנשמות.

בברכה

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp