חוזה לבית חדש

השאלה: השלמת חוזה כדי למלא את תכלית החוזה. מלמד על כוונת הצדדים וגמירות דעת הצדדים. והמעשה - חוזה שיתוף בין שניים שמטרתו הריסת הבניין ובניית בניין חדש עם יותר דירות. לבניין כיום שתי דירות. דייר א' טוען בתשובה לכל תכנית שמוצעת לו שמ"ר אחד שלו יפגע (דירתו בקומת הקרקע והכרחי לצורך חיזוק הבניין. (מסרב לכל פשרה גם מאד נדיבה, כנראה כדי לסחוט בעזרת טענתו בדבר המ"ר בקרקע שלו שיפגע) האם ניתן להשלים החוזה?! באשר כל תכליתו היתה הקמת בניין חדש וניצול זכויות הבנייה בו?!

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג אדר תשפ"ג 23:48

בס"ד


שלום וברכה


לא הבינותי את השאלה, אם הוא לא מוכן לחתום כיצד את רוצה להחתים אותו? 

toraland whatsapp