סבב ספרי תורה

השאלה: שלום וברכה, כבוד הרב. יש לי שאלה בנוגע לספר תורה. אני גבאי בבית הכנסת ויש לנו מתפלל שרוצה להכניס ספר תורה חדש שכבר קראו בו לפני ועשו לו בדק בית. אצלנו בבית הכנסת יש נוהג שכל שנה עושים סבב בין ספרי התורה לקריה בשבתות. אותו מתפלל שרוצה להכניס ספר תורה רוצה שיקראו בו בסבב הנוכחי למרות שקוראים בספר תורה שהתחלנו איתו בסבב השנה. האם ספר תורה שהוא חדש וקראו בו לפני ורוצים להכניס אותו לבית הכנסת צריך שיקרא בו כשהוא חדש או שאפשר לשים אותו בסבב הבא של ספר התורה שהגבאים יחליטו לגביו. מה ההלכה לגבי ספר תורה חדש שקראו בו לפני ורוצים להכניס אותו לבית הכנסת שלנו. האם צריך לקרוא בו איך שמכניסים את הספר תורה לבית כנסת או שאפשר להכניס אותו לסבב הקריאה הבא?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ח' טבת תשפ"ד 10:03

בס"ד


שלום וברכה


מנהג קריאת התורה ספר במשך שנה הוא מנהג שהתחיל לפני כחמש מאות שנה (ליקוטי יושר) והמנהג בא כדי לעשות הגהה בספר תורה. כאשר רבים שומעים ההגהה טובה יותר. אבל ספר תורה באופן כללי מוחזק בכשרות ואפשר לקרוא בו (אלא א"כ נמצאו בו ג' טעויות),  ספרי תורה שלנו שעברו הגהת מחשב לכו"ע הם נחשבים להיות מוגהים היטב ואין צורך כלל בשנה זו. כמו כן ספר תורה שכבר קראו בו אין צורך לקרוא בו שנה שהוא בחזקת מוגהה,  אבל בכו"א נהגו לשמר את המנהג, אבל זה מנהג שניתן לשנוי.  כל הדיון הוא על קריאת שבת בלבד שבו קוראים כל הפרשה, אבל במועדות וכדו' אין מנהג כלל לקרוא שנה ראשונה.

על כן בבית כנסת שקובעים ס"ת לכל השנה כל ספר בתורו, ואם כבר קבעו ס"ת שקוראים בו כל שבת ימשיכו עד סוף השנה ובשנה הבאה אי"ה יקראו בחדש (משופץ) במשך שנה את כל פרשיות השבתד. אבל בקריאות אמצע שבוע או חגים, ר"ח וכדו' אפשר לקרוא במשך השנה גם ללא קריאת השנה, אלא לכשיצטרכו. 

העיקר שלא יבוא חלילה לידי מחלוקת ומריבה והאמת והשלום אהבו. 

כל דברי הם אם אין רב מקום, אבל אם יש רב בבית הכנסת יעשו כפי הוראותיו ודברי בטלים ומבוטלים. 


יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp