סכסוך שכנים

השאלה: אדם שפלש לחצר חברו ומשתמש בקרקע כ 10 למעבר ליחידות שבנה באופן לא חוקי , בלי המעבר לא יוכל להשכיר את היחידות כי אין לא גישה הרווח שהוא מרווח הוא כ 20,000 שח לחודש בעל החצר ביקש ממנו לפנות את החצר היות והוא צריך את החצר שלו כי גם לו יש יחידות והוא ניזוק שלא יכול להשכיר את היחידות שלו בסכום דומה של כ 20 אלף לחודש יש לנו שני דברים 1 הגזלן מרווח ע"ח בעל הקרקע האם יכול בעל הקרקע לתבוע תשלום של שותף בעסק או רק דמי שימוש שנימנע ממנו הנאה בחצרו שגם לולא היחידות היה רוצה את חצלו להשמש בה ולהנות בה כי לך היא נירכשה ובנוסף האם יכול בעל החצר לתבוע גם את נזקו כי החצר לולא היחידות של הגזלן בעל החצר היה הנהנה מהחצר יותר מהנאה רגילה של שימוש אלא הייתה מאפשרת לו את המעבר ליחידות שלו שיוכל הוא לקבל תשלום עבור השכרתם ועכשב כל עוד הגזלן לא מחזיר את החצר הוא בהפסד גדול , יצויין כי בעל החצר תובע את חצרו זה מס שנים אולם הגזלן היה אלים וסרב לפנות

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ז אייר תשפ"ד 16:40

בס"ד


שלום וברכה


כידוע בדיני חו"מ אי אפשר לדון אלא בשמיעת שני הצדדים, כך אין טעם לענות על השאלה הזאת, אלא בהסכמת כל הצדדים, ויש לפנות לבתי דין לממונות כדי לעשות דין תורה. בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp