הכנסת בצק לפני שבת למכשיר אופה לחם - גמרו בידי אדם

השאלה: בתשובה באתר זה של הרה"ג יעקב אריאל בנושא אופה לחם בשבת, שנשאל הרב האם מותר לתת בצק בע"ש שיאפה בשבת. כתב שהלחם מוקצה כיון שהיה בצק בכניסת שבת. השאלה היא האם אפילו שדעתו שיגמר בשבת אסור? האם זה לא "גמרו בידי אדם" תודה מראש, השאלה למעשה.

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | כ"ח אייר תשפ"ד 10:13

ב"ה

שלום וברכה

אכן יש מחלוקת אחרונים בשאלה זו האם מותר לטלטל בשבת דבר מאכל שבזמן 'בין השמשות' הוא מוקצה אך בהמשך היום יפסיק להיות מוקצה, כמו במקרה הנידון - האם במקרה זה מתירים כי זה נחשב 'גמרו בידי אדם'. אך יש סוברים שהדבר מותר רק אם זה היה ראוי קצת למאכל. ודברתי על כך עם מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א ודעתו שלמעשה יש להחמיר בדבר. 


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

toraland whatsapp