נתינה לכתחילה של תבשיל בשבת על הפלטה ובציעה על לחם משנה בסעודות שבת

השאלה: שלום וברכה. 1. לפי האשכנזים, חסידים, האם סיר שהיה על הפלטה בשבת בערב לצורך הסעודה, והחזירו את הסיר למקרר, רוצים להחזיר את הסיר לפלטה לסעודה שניה או שלישית, מה הדין? איך הם יכולים או לא להחזיר (מדובר על אורז, עוף ניכר עם מעט רוטב, לא מרק ולא רובו לח) 2. האם מותר לפי האשכנזים לשים סיר שמבושל כל צרכו על פלטה כבויה שתדלק עוד שעה ויותר? כמו סוגי המאכלים בשאלה ה 1. 3. סעודה 1 ו 2 של שבת צריך לחם משנה. אני מברך בסעודה ראשונה על חלה ולחמניה , אני בוצע על החלה, האם אני או אשתי חייבים לאכול גם מהלחמניה?

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | כ"ה שבט תשפ"ד 22:04


ב"ה


שלום וברכה, בתשובה לשאלותיך, אשתדל להשיב על ראשון ראשון

  תשובה א: עפ"י הספר שמירת שבת כהלכתה, שהוא הפוסק שהתקבל על יוצאי אשכנז לגווניהם. לא ניתן להוציא סיר של אוכל מבושל מהמקרר בשבת ולהניחו על הפלטה. כי פעולה כזו מוגדרת כ'נתינה לכתחילה' שאינה אפשרית בכל מקרה אם היא נעשית ישירות על הפלטה – אפילו בתבשיל יבש לחלוטין כמו אורז.

  אולם קיימת אפשרות להניח את האוכל הקר על גבי סיר חם שנמצא על פלטה או על תבנית הפוכה וכדו' – ואז זה תלוי אם מדובר בתבשיל עם רוטב או בתבשיל יבש, כדלהלן:

  1. 1. אם זה תבשיל עם רוטב ואפילו מעט רוטב -מותר רק במקום שהוא לא יוכל להגיע לחום שיד סולדת בו גם אם הוא יישאר שם עד מוצאי שבת. שאם לא כן נמצא שהוא בישל את הרוטב בשבת מחדש.
  2. 2. אם מדובר בתבשיל יבש מבושל כל צרכו- והניח על סיר חם או קדירה ריקה הפוכה – מותר להניח אותו אפילו עם אותו תבשיל יתחמם הרבה בשבת, כי זה לא נראה כמבשל.

  תשובה ב: הנחה של תבשיל על פלטה כבויה שתידלק על ידי שעון שבת ב'שמירת שבת כהלכתה' – אוסר זאת והוא מתיר זאת בשבת רק על ידי נוכרי, כיוון שאם הוא עושה זאת זהו בישול ב'גרמא' שלא מתירים 'גרמא' באופן גורף בשבת.


  תשובה ג: עפ"י פשט ההלכה בשו"ע וברמ"א או"ח סי' רעד סעי' ד, מפורש שרק בשעת הברכה צריך שני לחמים (חלות, לחמניות וכדו') אך די לבצוע על התחתונה ולאכול רק ממנה (לפי השו"ע ולפי הרמ"א הדבר תלוי באיזו סעודה מדובר). כי לחם משנה בדומה למן צריך להיות רק בשעת הלקיטה לא בשעת האכילה.

  אמנם שיש שנהגו לבצוע על שתיהן, עפ"י מנהג השל"ה וכך מנהג הגר"א כפי שכתב שם המשנה ברורה ס"ק ד– אך המשנה ברורה מדגיש שהמנהג המקובל הוא לבצוע רק על פת אחת כדעת השו"ע, ולכן אתה נוהג כדין כשאינך בוצע על שתיהן ואף אינך אוכל משתיהן.


  בברכת התורה והארץ

  אהוד אחיטוב

  toraland whatsapp