תוספת בניה

השאלה: אני גר בבניין מגורים, בקומה 1. השכן שמתחתי, בקומת קרקע, רצה להוסיף חדר, בבניה קלה, בחצר שלו. אמרתי שהסכמתי מותנית בכך שתינתן לי אפשרות לבנות בחצרו תשתית עמודים, שתאפשר לי לבנות מעליו, והוא נאלץ להסכים. עכשיו, לאחר שבנה, הוא מסרב להרשות לי לבנות מעליו, בטענה שזו החצר שלו. בנוסף, הבניה שלי תאפיל מעט על חלון מסויים בביתו. אני צריך להתחשב בכך? באופן טכני אני יכול לבנות גם ללא רשותו. תודה!

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט"ו תמוז תשפ"ג 12:00

בס"ד


שלום וברכה


א. אם ההסכמה שלו בכתב, הדבר פשוט יותר שאתה יכול לפנות לב"ד ולקבל אישור בניה. 

ב. אם ההסכמה הייתה בע"פ, יש לגשת לבית מכיוון שיתכן שיש לו טענות אחרות. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

toraland whatsapp