חזרה מהסכמה בעל פה של קניית דירה

השאלה:

אדם רצה לרכוש את הדירה שלי. סיכמנו על מחיר, והוא התעכב בחתימת החוזה מסיבותיו שלו. בינתיים קיבלתי הצעה הגבוהה ב-50,000 ₪ מהמחיר שסיכמתי עליו עם הרוכש. האם מותר לי לחזור מהסיכום? אציין שעדיין לא הגענו לעמק השווה בנושא תנאי התשלום.

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 137 (תשפ"ג), עמ' 30

ודאי שיש מידת חסידות לעמוד בדיבורו אף שישנה הצעה טובה יותר, אולם מהדין אין במקרה זה דין של 'מחוסרי אמנה', היות שהפרטים לא היו סגורים עד הסוף, והראיה לכך: החוזה לא נחתם.[1] רק כאשר העסקה 'סגורה' לגמרי חל דין של 'מחוסר אמנה' כאשר חוזר בו, בייחוד שלחלק מהדעות כאשר ישנו שינוי בשער מותר לו לחזור בו מדיבורו.[2]

 

[1].    כך מדויק מלשון הרמב"ם, הל' מכירה פ"ז ה"ו, שכתב: 'ופסקו הדמים'.

[2].    שו"ע, חו"מ סי' רד סעי' יא.

toraland whatsapp