מעשר כספים מדמי הבראה וממתנות

השאלה: שלום וברכה. מעשר כספים,מדמי הבראה צריך להפריש מעשר כספים? וקיבלתי מתנה מהעבודה גיפט קראד שטעון בכסף לחנויות מסוימות, צריך להפריש מעשר או לא? תודה!

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | א' אלול תשפ"ב 16:25

ב"ה


שלום וברכה וחודש טוב

בתשובה לשאלותיך 

א. דמי הבראה אינם מתנה כספית גרידא, אלא כסף שניתן לצורך הבראה ועל כן אינו מוגדר כהכנסה שמפרישים ממנה מעשרות. 

ב. כרטיס שצבור בו כסף שניתן כמתנה, הרי הוא כמתנה רגילה שלכתחילה גם מכספי מתנה צריך לתת מעשר כספים.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

toraland whatsapp