שימוש בהטבה שניתנה לאדם אחר

השאלה:

יש לאח שלי הנחה לנופש דרך הארגון שהוא עבד בו, האם אני יכול לממש זאת?

התשובה

הרב אריאל בראלי | אמונת עתיך 140 עמ' 29

| יש לבדוק את ההטבה. אם יש תנאי שההטבה 'אישית ולא ניתנת להעברה', אינך רשאי להתחזות לאחיך ולקבל את ההטבה.[1] אולם אם אין הנחיה כזו, הרי זכותו של אחיך להזמין את חבילת הנופש ולתת לך ליהנות ממנה משום שאין פה תרמית והתחזות. [1].    שו"ע, חו"מ סי רז סעי' א.

toraland whatsapp