בוטנים נגועים

השאלה: שאלתי את הרב לגבי חרקים בבוטנים האם נוצרו בתלוש והרב השיב שהחרקים חודרים מבחוץ. אבל לכן כתבתי שאני מדבר במידה שאין חורים בבוטן. אם התולעת חדרה מבחוץ כשהבוטן היה במחסן, איך ייתכן שאין חורים בצד החיצוני של הבוטן?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"א אב תשפ"ג 15:39

בס"ד


שלום וברכה


אם ברור לך שנוצרו בפנים (דבר בלתי אפשרי, אלא מהתפתחות ביצים) לאחר שנתלשו,  אז יתכן להגדיל כגדל בתלוש ולא שרץ הארץ. אם היה נגוע במחובר זה תלוי במחלוקת של חרקים שהלכו בפנים ולא יצאו החוצה ולכן לא שרצו על הארץ. השאלה היא האם רחישה בפנים מהווה שרץ הארץ. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp