משחת שיניים

השאלה: שלו'ם הרב. בעבר (אין תאריך) הרב ענה כאן באתר על שאלה בדבר הכשר kf ''זאת כשרות הקהילה החרדית בלונדון, כשרות טובה ומהודרת''. לעומת זאת במספר אתרים (הידברות, פורום לתורה) כתבו שאינה מהודרת. גם כושרות לא הביאו אותם ברשימת מהודרי חו''ל. מה לנקוט היום למעשה? (אני זקוק למשחת שיניים סנסודיין בהכשר שלהם). תודה רבה !

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"א אייר תשפ"ג 15:34

בס"ד


שלום וברכת ד'


במשחת שניים אנשים פולטים החוצה וספק כלל שמא יבלע משהו, וכן ספק אם יש שם דבר מה בעייתי, ויש כשרות של KF. נראה שאפשר להשתמש. 


יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp