הטמנה בשבת

השאלה: שלום לכבוד הרב רציתי לשאול האם מותר לספרדים בשבת בבוקר לשים מאכלים על הפלטה ולכסותם בבגדים באופן כלשהוא? אם הדבר מותר - באיזה אופן של כיסוי? ולמה הדבר לא יהיה אסור מדין הטמנה במקצת בדבר שאינו מוסיף הבל שאסורה בשבת לדעת מרן (רנג א), לכאו' המנהג לפסוק נגד מרן כרמב"ן (רנז ח) הוא רק לעניין שהבגדים שעל הפלטה יחשבו לדבר שאינו מוסיף הבל ולא כמרן שפסק כרשב"א בזאת, אך בדין הטמנה במקצת לא ראיתי שגם בזאת פוסקים נגד מרן וכן נראה פשוט מדברי מרן הן בב"י והן בשו"ע שכל שיש מגע ישיר אפילו רק בין מכסה הסיר לשמיכה אסור הדבר מדין הטמנה במקצת (שבשבת אסורה אפי' בדבר שאינו מוסיף הבל) וא"כ אינני מבין את דעת הספרדים המכסים סירים שעל הפלטה בשבת ואשמח מאוד שהרב יסביר לי את הדברים בתודה גדולה לרב. אברהם תורג'מן קרית מלאכי.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט' כסלו תשפ"ג 20:26

בס"ד


שלום וברכה


הסיר בימינו איננו בתוך רמץ אלא עומד על פלטה או מעל התנור אבל אין בימינו מי שטומן בגחלים או רמץ, ועל כן הדין כפי שכתב השו"ע (רנז,ח) שאפשר להניח גם בגדים על הכלי ובתנאי שאין הבגדים אלא מלמעלה. אמנם השו"ע הזקיק להניח על הכלי דף כדי שהבגדים לא יגעו מהצד, אבל היום שהבגדים קשים ואין מגיעים לצידי הסיר רבו המקילים שלא מזקיקים דף. אמנם הב"י החמיר בזה אבל נראה שזה היה בזמן שהיה חשש שהבגדים יגעו גם בצידי הכלי, אבל אם אין חשש כזה אפשר להקל אפילו בלא דף מעל הכלי ומניחים את הבגדל על המכסה בלבד. ובייחוד שהכל כבר מבושל כל צורכו. 


שבוע טוב

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp