בתי קברות בחול המועד

השאלה: לכבוד הרב שלום!
רציתי לשאול:
1. האם מותר לחייל להשתתף באזכרה צבאית הנערכת בחול המועד?
2. האם מותר לחזן הצבאי לומר ´א-ל מלא רחמים´ באזכרה צבאית שנערכת בכל מקרה, והוא לא יכול למנוע אותה? ראיתי שער הציון תקמז, אות קטן ז שאומר שאין לומר א-ל מלא רחמים בבית הקברות, אך אולי יש בזה משום איבה אם הוא לא יאמר, כי החילונים לא יבינו ויכעסו
בתודה מראש
דניאל קינד

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/30/2013 12:25:13 AM
בס"ד

שלום וברכת ד´


1. לכתחילה אין לעשות אזכרות בחוה"מ, ויש לבקש מהמשפחות שיעשו לאחר המועד.
2. משפחה שבכו"א עושה אזכרה והחזן צריך לומר אל מלא רחמים, נראה שיכול על פי המ"ב תקמז ס"ק ח, שכתב שאמ"ר הוא תפילה והתירו אפילו ברגל. והתירו לאמרה בשבת (עיין או"ח ס"סי רפד) וכן מופיע באורחות חיים, שאמ"ר היא תפילה ואיננה הספד או הזכרת נשמות (בית הלל סי´ שמד). אמנם העולם נוהג לא לומר אמ"ר בימים שאין אומרים בהם תחנון, אבל זה רק מנהג, ואם המנהג לומר אמ"ר אפשר לאומרו, כשם שהמג"א (רפד) כתב שבשבת מברכים אומרים הזכרת נשמות למי שנפטר באותו השבוע, והפמ"ג חלק, משמע שעניין אמ"ר היא תפילה אלא שנהגו לא לאמרה, אבל האומרה איננו עבריין, ולא מזלזל במועד, ואיננו בכלל "מחלל את המועדות". ואם הדבר יכול להביא לחלול השם עדיף לומר ולא לבוא לידי חילול השם. יהי רצון שיבולע המות לנצח.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון
toraland whatsapp