ציור בחול המועד

השאלה:

 

האם מותר בחול המועד לצייר ציור, או להמשיך ציור שהותחל לפני חול המועד?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ג

חז"ל רצו שנעסוק רק בענייני החג, ואסרו כתיבה וציור בחול המועד, ועל כן אין להשלים ציור או יצירה בחג. 

toraland whatsapp