קלנועית על סמך היתר גרמא וקלנועית הפועלת על בסיס שינוי זרם

השאלה:

לאימי יש קלנועית הפועלת על בסיס גרמא. שמעתי שלאחרונה פותחה קלנועית המבוססת על שינוי זרם בלבד. האם חובה להחליף את הקלנועית?

התשובה

הרב מנחם פרל | אמונת עתיך 136 (תשפ"ב), עמ' 31-32

למעשה אין חובה, וישנם מצבים שבהם הדבר הוא משובח, וכפי שנבאר. ראשית, כפי שהשואל מניח נכונה, פתרון שינוי זרם עדיף על פתרון גרמא. שינוי זרם הותר לכתחילה במקרה הצורך, לעומת גרמא שהיא מותרת רק במקום צורך חיוני כגון צורך רפואי או ביטחוני.[1] כאשר ישנה אפשרות לעשות מעשה בלי גרמא, הדבר עדיף, ויש להימנע משימוש בגרמא. ההימנעות משימוש בגרמא מתבקשת יותר כאשר המעשה נעשה בגרמא באופן קבוע מדי שבת. לכן יש הידור בהחלפת הקלנועית. יחד עם זאת ישנן שתי סיבות שבגינן למעשה בהרבה מקרים לא נמליץ להחמיר בכך: א. מבחינה ממונית, החלפת המכשיר עולה הון רב, וגרמא הותרה במקום הפסד. לכן נראה שאדם שכבר יש לו פתרון שהוא טוב מבחינה הלכתית (דהיינו, גרמא לאדם חולה) איננו חייב להוציא אלפי שקלים כדי להשיג פתרון מהודר יותר. ב. טעם עיקרי שבגינו נראה שאין בכך הידור: לכל קלנועית ועגלת נכים יש מבנה אחר, ולא ברור שיהיה קל להתרגל למכשיר האחר. הדברים נכונים שבעתיים במקרה שלנו, שבו המשתמשת היא אישה מבוגרת, ובדרך כלל השינויים קשים יותר לפלח אוכלוסייה זה. מובן שמראש, אם ישנה אפשרות, עדיף לקנות קלנועית עם שינוי זרם.

 

[1].    ראו בהרחבה : הרב ישראל רוזן, 'שינוי זרם חשמלי שבת – עקרון הלכטכני ויישומיו', תחומין כו (תשס"ו), עמ' 83–97.

toraland whatsapp