זריקה בשבת

השאלה: מותר להזריק בעצמי בשבת ובחג זריקות יומיות להרזיה לא לסוכר כאשר עדיף בבוקר להזריק

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ח' תמוז תשפ"ב 17:01

בס"ד


שלום וברכה


נראה שזריקה יש בה משום רפואה. אמנם זה רק להרזיה אבל כנראה שיש בזה דרך רפואה. אמנם אם הזריקה בוריד הדבר גם יש בו משום מוציא דם, אבל אפילו אם לא מוציא דם ג"כ אסור מדרך רפואה. אלא א"כ יש מצב של סכנה וחולי גדול, ואז צריך הדרכה מיוחדת. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp