נגיעת פיזיותרפיסטית בגברים

השאלה:

מה מותר לפיזיותרפיסטית לעשות בעבודה עם גברים מבחינת דיני נגיעה בהם?

התשובה

הרב ד"ר מאיר פרנקל | אדר ב' תשע"ד

עקרונות גדרי נגיעה של מטפלת במטופל במהלך טיפול פיזיותרפי דומים לגדרי נגיעה במהלך כל טיפול בחולה: טיפול רפואי, סיעודי וכדומה.

אפשר לסכם את הדינים כך:

טיפול פיזיותרפי לחולה שיש בו סכנה - סכנת חיים או ספק סכנת חיים - וכן לחולה בעל כאבים עזים, או לחולה שהטיפול בו נועד להחזיר איבר לתפקוד, וללא טיפול פיזיותרפי זה ייפגע תפקוד האיבר – במקרים אלו יש לחלק בין מגע טיפולי למגע של קִרבה וחיבה: מגע טיפולי מותר, ומגע של חיבה או קרבה אסור. לכן, פיזיותרפיסטית יכולה לטפל במטופל גבר אם המגע הוא טיפולי בלבד. אם היא חושבת או חשה - מצִדה או מצד המטופל - שהמגע הוא מגע של חיבה, אין היתר לטיפול כזה.

טיפול פיזיותרפי לאדם בעל מיחושים בלבד או לאדם בריא: אסור לפיזיותרפיסטית לטפל טיפול כזה בגבר. ברוך ה' יש כיום פיזיותרפיסטים גברים, והמטופל יוכל לפנות אליהם

toraland whatsapp