נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

בכורות שנולדו בעדר כבשים

הרה"ג יעקב אריאל שליט”א
מעשה באחד שקנה כבשים מבכירות. מכיון שלא ידע שחייבים למוכרן לגוי, לא ביצע את המכירה, והכבשים המליטו ארבעה טלאים: שני זכרים ושתי נקבות. לאחר שהתבררה לו בעיית הבכורות, הוא ביצע את המכירה של יתר המבכירות לגוי. אך נותרה הבעיה של שני הטלאים הזכרים שהומלטו לפני המכירה, שהם בכורות. בעדרי צאן מקובל למספר את…

שו"ת שמיטה לגננים

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
שאלה א': האם מותר לבצע גיזומים בגינות נוי בשנת השמיטה?   שאלה ב': כיצד לנהוג במקרים שקבלן גינון וכדו' דורשים מעובדיהם לבצע עבודות פיתוח גינה בשמיטה?   שאלה ג': האם מותר להדריך חובבי גינון העובדים להנאתם באופן רשמי בשטחים של העיריה?   שאלה ד': האם וכיצד מותר לטפל בדשא של מגרשי ספורט בשמיטה? …

קיום אילן המורכב

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
האם מותר לקיים עץ פרי מורכב משני מינים?