נמצאו 5703 שאלות ותשובות ב:

יום ירושלים מוקדם

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם יום ירושלים החל השנה ביום ששי מוקדם ליום חמישי?בברכה נאמנה

יום ירושלים השנה

הרב יעקב אריאל
ברשות כב'' הרב,השנה מקדימים את חגיגות ותהלוכות יום ירושלים לכ"ז אייר ע"משלא לגלוש עם החגיגות לשבת ולהמנע מחילול שבת המוני. א. מהיהיה הדין לגבי תפילות יום ירושלים? האם לקיימן במועדן אולהקדימן?ב. ישנה אי בהירות לגבי סדר התפילה ביום ירושלים. יש הנוהגיםלהתפלל כסדר תפילת יום העצמאות, יש הנוהגים בתפילת ער…

יום הזכרון לשואה בניסן

הרב יעקב אריאל
שמתי לב שבלוחות של מרכז הרב אין את יום הזכרון לשואה, למההרבנים התנגדו? הרי מימלא זה לא יותר גרוע מכל דיני האבלותשנוהגים. נישואין, תספורת, מוסיקה? תודה.
toraland whatsapp