הלכה יומית: ב' ניסן « הקודם | הבא »

ברכת האילנות - ראיית העץ

מאת הרב יהודה הלוי עמיחי

א. יש לברך בשעה שרואים פריחה על העץ. 

 

ב. נוהגים לברך כשרואים אילנות מלבלבים, לאו דווקא ראייה הראשונה, ויש המדקדקים לברך בראייה הראשונה.

 

ג. מי שלא ראה את פריחת האילנות וראה פירות שחנטו, יש האוסרים לו לברך, ויש המתירים לו לברך - רק אם זו ראייה ראשונה.

 

ד. הרואה פרי גדול, שגדל כל צרכו, אינו מברך.