הלכה יומית: ג' תשרי « הקודם | הבא »

גדליה, מלך בבל, שארית הפליטה, מצפה, כבתה גחלת ישראל

הרב אהוד אחיטוב

צום גדליה הוא אחד מארבעה צומות שקבעו חכמים והנביאים על חורבן הבית, חורבן העם והמקדש. כי לאחר שהחריב מלך בבל את ירושלים ובית-המקדש, הוא הפקיד את גדליה בן אחיקם כמושל מטעמו על שארית הפליטה של עם ישראל שנשארו בעיקר בערי יהודה. גדליה ישב במצפה ואליו החלו להתקבץ גם יהודים אשר ברחו והתפזרו בארצות השכנות. גרעין קטן זה ששרד בארץ, דומה היה לגחלת קטנה שיכולה הייתה "להדליק" ולהמריץ את בניין ארץ ישראל במשך שנות גלות בבל, והיה גורם לגולי בבל לשוב בהמוניהם לארץ בנויה ומפותחת לאחר שבעים שנות גלות. 

אך ביום א' בתשרי בא ישמעאל בן נתניה והרג את גדליה בן אחיקם "וכבתה גחלת ישראל" כלשון הרמב"ם, כי כתוצאה מכך נפוצו הנשארים לכל עבר מחמת מלך בבל וארץ ישראל נותרה שוממה כמעט לגמרי.

 

ADB

toraland whatsapp